La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ EN LA LÍNIA JOVES TUTELATS I EXTUTELATS

PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ EN LA LÍNIA JOVES TUTELATS I EXTUTELATS, Edició 2020-2021

El Programa Treball i Formació és un Programa que forma part de les polítiques actives d’ocupació, segons es defineixen en l’article 36 del Reial Decret Llei 3/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Ocupació.  Integra “accions d’experiència laboral” i “accions de formació”. Per aquest motiu, les persones destinatàries del Programa han de rebre sempre, simultàniament, una acció d’experiència laboral en un entorn real de treball (contracte de treball) i una acció formativa impartida dins la jornada laboral.

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

El Programa de Treball i Formació en la Línia Joves Tutelats i Extutelats, té com a objectiu arribar a la població jove més vulnerable per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Aquests casos, que presenten una obligatorietat d’accelerar la seva emancipació, contrasta amb la realitat del mercat laboral juvenil i l’alt índex de temporalitat que acumula. L’emancipació que exigeix la majoria d’edat és, a efectes pràctics, de difícil realització sense un impuls com el que es busca amb aquest programa. 

Aquest projecte ofereix la possibilitat de facilitar contractes subvencionats en un entorn protegit de 12 mesos, per a aquests/es persones joves de 17 a 21 anys tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat. 

Per afavorir  aquesta inserció de la població tutelada i extutelada, es considera imprescindible vetllar per facilitar una formació i una experiència laboral en aquest entorn protegit, així com preparar les persones joves abans de poder-se incorporar a un entorn productiu ordinari.

D’acord amb l’ordre que regula el programa, el Consell Comarcal de l’Anoia desenvolupa el projecte de ? REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES I ENTORNS NATURALS. La finalitat del desenvolupament d’aquest projecte en el programa, persegueix la millora de l’ocupabilitat de  persones joves participants.

Aquest projecte es desenvolupa als municipis de Piera i d’Òdena, gràcies a la implicació dels seus respectius ajuntaments. Hi participen 5 persones joves amb perfil d’operaris/es de suport i auxiliars de manteniment i jardineria i una persona que durà a terme les accions de coordinació. Totes les contractacions són de 12 mesos.

En relació a les accions formatives, tenint en compte els perfils de les persones  participants de la línia joves,  rebran formació de caire transversal en dos àmbits, d’acord a la de l’Ordre TSF/1548/2020, de 23 de juny, siguin aquestes:

  • Competències Digitals bàsiques (30 hores). 
  • Habilitats de comunicació (30 hores). 

Projecte coordinat pel Consell Comarcal de l’Anoia, i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social (Servicio Público de Empleo Estatal) , i el Fons Social Europeu. Regulat per la Resolució TSF/1548/2020, d’23 de juny, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019 de 7 de juny i TSF/20/2020, de 25 de febrer.

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho