La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | CURSOS | TÈCNIC/A EN REFORMES DE LA LLAR

formació i millora professional
TÈCNIC/A EN REFORMES DE LA LLAR,

Descripció

AE APRENENTATGES ESPECÍFICS 

  

AE1 Activitat didàctica: formació teòrica en reformes de la llar (100h).  

AE1.1. - Interpretació de plànols (planimetria) 

AE1.2. - Matemàtiques bàsiques enfocades als amidaments i càlculs de materials. 

AE1.3. - PRL específica 

AE1.4. - Materials, màquines, eines i tècniques constructives aplicables a les reformes de la llar (construcció) 

AE1.5. - Obtenció de la targeta tècnica de la construcció (TPC) 

  

AE2 Activitat didàctica: formació pràctica en reformes de la llar (150h).  

  

AE2.1. - Plantejament sobre el terreny de les feines a realitzar 

AE2.2. - Envans de plafons de guix i d’obra (maó) 

AE2.3. - Enrajolat i borada de parets i terres 

AE2.4. - Cels rasos de guix 

AE2.5. - Desaigües i baixants de PVC. Canonades. 

AE2.6. - Regates, comeses i canalitzacions de subministres (aigua, llum i telefonia) 

AE2.7. -. - Arrebossats i enguixats 

AE2.8. -. - Acabats 

AE2.9. -. - Carretó telescòpic i Plataforma elevadora mòbil de personal (PEMP) 

  

AT APRENENTATGES TRANSVERSALS

  

AT1  Activitat didàctica: Persona  (4h) 

AT1.1.- Empoderament 

AT1.2.- Competències 

  

AT2  Activitat didàctica: Eines (4h) 

AT2.1.- Mercat de treball 

AT2.2.- Carta i cv 

AT2.3.- Entrevistes 

AT2.4.- Proves de selecció 

  

AT3  Activitat didàctica: Canals (3h) 

AT3.1.- Canals de recerca de feina 

AT3.2.- Per on circulen les ofertes 

  

AT4 Activitat didàctica: C. Conductual: Estratègies emocionals per a superar el contacte amb l'empresa, l'estada de pràctiques i l'entrevista (25 hores). 

 

 

AT4.1. - Fenomen emocional. 

AT4.2. - Intel·ligència emocional. 

AT4.3. - Consciència emocional. 

AT4.4. – Autoconeixement. 

AT4.5. - Regulació emocional. 

AT4.6. - Habilitats socio- emocionals. 

AT4.7. - Autonomia personal. 

Duració

386 hores (icloses 100h de pràctiques)

Dates

De gener a maig de 2022

Adreçat a

Majors de 18 anys inscrits al SOC

Adreça

C/Lleida, 78
ignovaocupacio@aj-igualada.net

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho