La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | CURSOS | ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL

formació i millora professional
ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL,

Descripció

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per resoldre de forma correcta i fluïda les tasques de gestió administrativa de les relacions comercials/empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i escrita generats per aquesta activitat.

 

Continguts

Pràctics:

 • Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar estructures per expressar interès, sorpresa, negació, confirmació, i indignació.
 • Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar amb les estructures per expressar opinions, de manera oral i escrita.
 • En diferents situacions de relació amb clients:
  • Utilitzar correctament frases de cortesia, d'acord, i desacord
 • En converses telefòniques simulades amb un client estranger:
  • Realitzar i acceptar suggeriments
  • Proposar i acceptar consells
 • A partir de converses telefòniques simulades en anglès:
  • Cal verificar l'exactitud del número marcat
  • Identificar-se i identificar l'interlocutor observant les normes de protocol
  • Adaptar una actitud i conversa a la situació i interlocutor
  • Transmetre la informació
  • Acomiadar
 • En una conversa telefònica:
  • Prendre i anotar encàrrecs telefònics
  • Mantenir la conversa de manera fluïda i correcta
 • Donat un supòsit de conversa telefònica en anglès:
  • Deixar un missatge al contestador
  • Explotar missatges en anglès deixats al contestador
 • En una suposada conversa amb un client per resoldre una reclamació d'un cas convenientment caracteritzat:
  • Utilitzar les estructures adequades per a informar-se
  • Interpretar la informació rebuda
  • Donar resposta a la reclamació
 • Donat una comanda de compra i una factura en anglès, interpretar-los.
 • Donades diferents cartes i / o fax en anglès:
  • Traduir
  • Sintetitzar
 • A partir de diferents missatges comercials elaborats en espanyol, contenint les especificacions adequades:
  • Redactar les corresponents cartes en anglès
  • Redactar els corresponents fax en anglès
 • En diferents supòsits convenientment caracteritzats:
  • Redactar una carta sol·licitant i / o concertant una reunió amb un client
 • En una simulada reunió de treball amb uns clients estrangers:
  • Prendre notes en anglès
  • Confeccionar l'acta i ordre del dia
 • Donat un catàleg de productes -o part del mateix-, amb les seves referències tècniques, traduir-lo al anglès
 • Donat un supòsit de nous clients estrangers a incorporar a les bases de dades:
  • Sol·licitar als clients les dades i informacions administratives i comercials necessàries
  • Cal verificar l'exactitud de les dades rebudes
 • A partir de les dades i condicions d'una operació de compravenda:
  • Elaborar la factura proforma en anglès
  • Contacte amb el client per informar de les condicions de l'operació
 • En una suposada conversa telefònica amb un client estranger:
  • Resoldre dubtes de l'operació de venda
  • Precisar i rebatre les explicacions donades pel client

 

Requisits d'accés

 • Estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Acreditar disposar de la següent titulació:
  • Batxillerat o equivalent.
  • Títol de grau mig d'FP branca administrativa o equivalent.
 • Es requereixen les dues condicions següents:
  • Experiència professional com a secretari/ària o administratiu/iva comercial i/o haver superat un curs de formació ocupacional d'alguna d'aquestes dues ocupacions.
  • Haver superat el curs específic d'anglès: atenció al públic, o bé tenir coneixements d'anglès a nivell mitjà (equivalent a 200 hores de formació).

Duració

240 hores

Dates

Del 10 de maig al 30 de juliol de 2021

Adreçat a

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

Adreça

Formació online
938050094 - 683458704

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho